Czy na płytę OSB można układać płytki?

Płyta OSB stanowi doskonały podkład pod wiele rodzajów gotowych podłóg, w tym nawet pod płytki ceramiczne. Jednak, aby podłoga wykonana była odpowiednio należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe przygotowanie podłoża, aby uniknąć kosztownych przestojów.

Płytki ceramiczne można układać na płytach podkładowych OSB 23/32″, gdy płyty te są podparte 16″ rozstawem legarów. Producenci zazwyczaj zalecają, aby ugięcie systemu podpodłogowego było ograniczone do nie więcej niż rozpiętość/360 przy całkowitym obciążeniu.

Głębokość, rozstaw i ugięcie legarów mogą się różnić w zależności od rodzaju stosowanego produktu i obciążeń, jakie system będzie musiał przenieść, dlatego przed przystąpieniem do instalacji systemu podkładowego należy zawsze skonsultować się z producentem płytek i projektantem. Projektant weźmie pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na obciążenia użytkowe i martwe, aby ustalić, jakie są wymagania dla systemu podłogowego.

Podczas instalacji systemu podkładów podłogowych z płyt OSB trzeba sprawdzić, czy legary są prostopadłe i wypoziomowane. Następnie należy ustawić oś wytrzymałości płyty prostopadle do legarów podłogowych, aby zapewnić optymalną sztywność systemu podłogowego i zminimalizować możliwość pękania płytek.

Ważne, żeby panele OSB były odpowiednio rozmieszczone z zachowaniem wymaganego odstępu 1/8″ na końcach paneli. Odstęp ten umożliwia rozszerzanie się płyt w wyniku zmian warunków wilgotnościowych i może zapobiec między innymi nierównościom podłogi.

Chcąc zapewnić długą żywotność podłogi z płytek ceramicznych, ważne jest, aby podłoże było jak najsztywniejsze. Można to osiągnąć przez zastosowanie grubszych płyt podkładowych, stężeń poprzecznych i podkładu o bardziej ścisłym układzie łączników. Nałożenie kleju na legary i niewielkiej warstwy w rowku (najlepszym wyborem jest klej do podkładów PL400) również przyczyni się do poprawy sztywności systemu podkładowego. Klej należy nakładać tylko na 2 panele przed rozpoczęciem montażu, aby uniknąć związania kleju zanim będzie gotowy.

Author: asgaria.pl