Dobrze napisany list motywacyjny – indywidualne podejście

Bagatelizowanie znaczenia listu motywacyjnego to błąd. Często jednak traktowany jest on po macoszemu, pozostaje bowiem w cieniu dokumentu dawniej znanego jako życiorys, a obecnie nazywanego po prostu CV. Otóż to ostatnie jest kluczowe, ponieważ pozwala potencjalnemu pracodawcy przekonać się, jakimi kompetencjami dysponują poszczególni kandydaci. To oczywiście ważne, ale z uwagi na swoją formę, CV bywa niezbyt oryginalne, nawet niewciągające. Tymczasem list motywacyjny to sposób pokazania się nieco bardziej indywidualnie, podkreślenia swojej osobowości, a także udowodnienia, jak bardzo liczy się na pracę w danym miejscu. Pisząc taki list, potencjalny pracownik przygotowuje się także do rozmowy kwalifikacyjnej. Zbiera informacje na temat firmy, a następnie pisze, dlaczego to właśnie on tak dobrze pasowałby do zespołu. Listu motywacyjnego nie należy rozwlekać, jednak z pewnością można tam zamieścić szereg informacji, na które w życiorysie nie ma na ogół miejsca. Należy go przemyśleć, a na pewno nie wysyłać powielonej wersji do różnych firm.

Author: asgaria.pl