Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny jest, obok CV, najważniejszym dokumentem podczas ubiegania się o pracę. To właśnie w liście motywacyjnym kandydat może i powinien przedstawić siebie jako osobę odpowiednią na dane stanowisko i przekonać pracodawcę, że właśnie jego powinien zatrudnić. Nie jest to jednak sprawa tak prosta, jak wielu osobom się wydaje. Dobry list motywacyjny nie może zginąć w tłumie podobnych dokumentów. Jak więc napisać go w taki sposób, by nie trafił do kosza? Przede wszystkim – trzeba zadbać o jego stronę wizualną. Powinna ona być spójna z CV, np. utrzymana w tej samej kolorystyce. Bardzo ważne jest, aby list motywacyjny pozbawiony był błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Nie należy w nim także powtarzać tego samego, co zawarliśmy już w CV. W liście motywacyjnym powinniśmy nie tyle pisać o swoich cechach, co przedstawić realne korzyści, jakie pracodawca będzie czerpał z zatrudnienia nas. W tym celu warto opisać swoje wcześniejsze sukcesy i pokazać, jak dzięki nim rozwinęła się firma, w której dotychczas pracowaliśmy.

Author: asgaria.pl