Marketing 360 Stopni – co warto o nim wiedzieć?

Poszukując rozwiązań w sferze marketingowej sięga się po coraz to nowsze rozwiązania. Postęp technologiczny i niemalże wszechobecny internet daje każdemu dodatkowe niezmierzone pole do działania. Im większa inwencja w poszukiwaniu rozwiązań, tym większa szansa na osiągnięcie sukcesu.
Ostatnio popularna stała się metoda marketingowa określana jako Marketing 360 Stopni.

Co to jest Marketing 360 Stopni?

Ta forma marketingu nie doczekała się jeszcze jednolitej uniwersalnej definicji. Najogólniej można ją przyrównać do koła będącego odwzorowaniem konta 360 stopni. W tej koncepcji w środku tego koła znajduje się odbiorca reklam, promocji itp., który z odbiorcy obserwatora ma się zamienić w klienta. Klien/odbiorca jest poddawany masowemu, zintegrowanemu i spójnemu przekazowi reklamowemu. Reklama we wszystkich możliwych formach ma do tego centralnie umiejscowionego klienta/odbiorcy, docierać ze wszystkich dostępnych źródeł.

Jakie źródła reklamy wykorzystywane są w Marketingu 360 Stopni?

Marketingowiec wychodzi z założenia, że potencjalny odbiorca jego działań ma swobodny dostęp do różnego rodzaju mediów. Idąc tym tropem główny nacisk kładziony jest na szeroko rozumiany internet. W 2021 roku niemal każdy posiada smartfona, laptopa, tablet czy stacjonarny komputer. Jest to bardzo optymistyczne założenie, ale ma bardzo duże uzasadnienie.
Biorąc pod uwagę do czego ma dostęp zdecydowana większość ludzi, bardzo duża ich część korzysta z rozwiązań jakie dają media społecznościowe. Prym wiedzie Facebook posiadający 2,8 miliarda użytkowników i niewiele mu ustępujący Instagram.
Tylko te dwa przykłady zaświadczają o sile mediów społecznościowych, a przecież to nie jedyne tego typu portale, jest jeszcze You Tube, Twitter, Pinterest, Tik Tok, Linkedln i wiele innych. Nie można zapominać o przeglądarkach internetowych gdzie królują Google i inne analogiczne przeglądarki.

Siła tkwiąca w internecie to nie wszystko, jest jeszcze telewizja, radio, prasa. Ważnym nośnikiem reklamowym są cały czas bilbordy, plakaty, ulotki, banery reklamowe i inne niestandardowe nośniki reklamy. Wszystkie te instrumenty wykorzystywane są w realizowanym działaniu opartym na strategi Marketing 360 Stopni. Więcej w tym temacie: www.swidnik.pl.

Marketing 360 Stopni – co stanowi o jego sile?

Aby wdrożyć w życie Marketing 360 Stopni, powinien być opracowany dokładny plan działania. Planując działania marketingowe w oparciu o wybrane instrumenty, całe działanie powinno być dokładnie wyskalowane. Jest to bardzo ważne ponieważ Marketing 360 Stopni to ogrom działań, które powinny być dokładnie ze sobą zintegrowane i co najważniejsze spójne. Klient/odbiorca ma być poddawany presji reklamowej płynącej z różnych źródeł i z różnych przekaźników. Kiedy reklama skonstruowana jest na osiągnięcie „efektu wow” wymaga odpowiedniego budowania napięcia, które ma towarzyszyć „atakowanemu” klientowi/odbiorcy. Jeśli zawiedzie jedno z głównych ogniw stanowiące o najważniejszym przekazie, powinien być przygotowany plan awaryjny.

Jak widać budowanie i prowadzenie akcji reklamowej w oparciu o Marketing 360 Stopni to bardzo odpowiedzialna i wymagająca praca. Tutaj nic nie może dziać się od przypadku i z przysłowiowej „ ni z gruchy ni z pietruchy”. Zawsze trzeba mieć na uwadze to, że zaangażowanie tak wielu instrumentów marketingowych pociąga za sobą spore koszt. Tym bardziej wymusza to, aby cała akcja reklamowa oparta na strategi Marketing 360 Stopni była solidnie i bardzo precyzyjnie opracowana.

Author: asgaria.pl