Na czym polega wartościowanie stanowisk pracy i w jakim celu się je wykonuje?

Zmiany w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw będące wynikiem zdarzeń mających miejsce w ostatnich miesiącach, popularyzacja pracy zdalnej oraz wynikające z niej zmiany zakresu obowiązków pracowników, a także sytuacja na rynku pracy sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na działania związane z uporządkowaniem, ujednoliceniem struktury organizacyjnej i wyceną stanowisk pracy. W tym artykule omawiamy więc, na czym polega wartościowanie stanowisk pracy i jakie efekty zapewnia. 

Na czym polega wartościowanie stanowisk?

Wartościowanie stanowisk to proces, który polega na ujednoliceniu sposobu oceny wszystkich stanowisk pracy w oparciu o ściśle określony zakres kryteriów ocen. Kryteria oceny są ustalane indywidualnie dla danego przedsiębiorstwa, tworząc w ten sposób siatkę analityczno-punktową.  W pierwszej kolejności jednak analizowana jest cała struktura, aby ujednolicić informacje nt. zakresu obowiązków i zakresu zadań na zidentyfikowanych stanowiskach. W Polsce jest słownik zawodów GUS, który sprowadza się do 6-znakowego kodu, ale takie stanowisko nie ma zdefiniowanego zakresu zadań, obowiązków, odpowiedzialności, wymaganych kompetencji, etc. Te elementy muszą zostać przeanalizowane w trakcie audytu struktury organizacji.

W jaki sposób są wartościowane stanowiska pracy?

W związku ze skutkami pandemii COVID-19, zmianami organizacyjnymi, zmianą modelu biznesowego, połączeniem organizacji,  etc. wiele przedsiębiorstw musi na nowo zdefiniować zakres kompetencji, zakres zadań w ramach swojej struktury. Wartościowanie stanowisk metodą punktową daje bardzo konkretną informację, jak można ocenić dane stanowisko w firmie i porównać je z innymi. Nakładając na to wycenę stanowisk, otrzymujemy wiarygodny obraz tego ile w firmie powinny wynosić koszty pracy. Dlatego warto w tym przypadku skorzystać z pomocy specjalistów takich jak firma Nova Praxis. Jej eksperci przeprowadzają wartościowanie stanowisk pracy na podstawie 3 etapów:

  • analizy struktury stanowiska,
  • ustalenia kryteriów wartościowania stanowiska,
  • opracowania wyników wartościowania stanowisk pracy.

Opcjonalnie procesowi temu może także towarzyszyć pomiar procesów zapewniający między innymi szczegółową analizę kosztów związanych z działaniami pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.

Jakie efekty zapewnia wartościowanie stanowisk pracy?

Przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy zapewnia dla przedsiębiorstw wymierne korzyści. Zaliczyć do nich można między innymi uporządkowania zakresu obowiązków przypisanych do danych stanowisk pracy i wytyczenie ich w jasny, klarowny sposób. Dodatkowo również można opracować karty stanowisk pracy, które poza samym modelem struktury organizacyjnej opisują szczegółowo zakres obowiązków, zakres zadań, kompetencje, umiejscowienie stanowiska w organizacji. W efekcie wszelkie działania pracowników są uporządkowane, a ich wartość jest w pełni znana, co pozwala zwiększyć jakość oraz efektywność obsługi usług, a także produktów.

Author: asgaria.pl