System emerytalny

Po wielu latach ciężkiej pracy każdemu należy się odpoczynek. Aby jednak zapewnić ludziom ekonomiczne bezpieczeństwo niezbędne jest wprowadzenie systemu emerytalnego, czyli zorganizowanego sposobu wypłacania finansowych świadczeń osobom, które osiągnęły określony wiek – tak zwany wiek emerytalny – oraz zaprzestały zawodowej aktywności. Wiek emerytalny uzależniony jest od kilku czynników, między innymi płci, warunków zatrudnienia czy specyfiki wykonywanego zawodu. Comiesięczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom ubezpieczonym za przepracowanie określonej liczby lat w trakcie których odkładane były składki na poczet przyszłej emerytury. Poza zapewnieniem bezpieczeństwa ekonomicznego system emerytalny pełni kilka innych funkcji, a mianowicie ma za zadanie łagodzić przejawy niedostatku i biedy poprzez odpowiednią redystrybucję majątku i dochodów a także spowodować wzrost gospodarczy przy pomocy odpowiedniego funkcjonowania rynku pracy i rynku kapitałowego.

Komu należy się odprawa przed emeryturą?

Osoby przechodzące na emeryturę liczyć się muszą zwykle ze znacznym zmniejszeniem się ich miesięcznych przychodów. Dobrą wiadomością jest to, że liczyć mogą na odprawę emerytalną. Niestety nie jest to kwota zbyt wygórowana, jako że wynieść musi nie mniej niż miesięczne wynagrodzenie na stanowisku osoby przechodzącej na emeryturę – i tyle w praktyce zwykle wynosi. Na większą kwotę liczyć mogą przedstawiciele kilku zawodów, między innymi nauczyciele czy urzędnicy. Odprawa emerytalna przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę, mianowania, powołania, wyboru, czy też spółdzielczą umowę o pracę. Nie ma znaczenia to, ile wynosi staż pracy u ostatniego pracodawcy. Informacja o tym, że odprawa emerytalna została danej osobie wypłacona powinna się znaleźć w świadectwie pracy. Choć nie jest ona kwotą zbyt wygórowaną warto pamiętać o tym, aby się o nią ubiegać. Z pewnością przyda się każdej osobie zaczynającej de facto nowe życie – życie na emeryturze.

Author: asgaria.pl