Dane w sieci

Chmura z czym to się je. 

Chmury obliczeniowe to usługa która w ostatnim czasie błyskawicznie zyskiwała na popularności, a wraz z wybuchem pandemii zaliczyła jeszcze szybszy wzrost.

Microsoft kiedyś określił chmurę jako dostarczenie usług obliczeniowych przez Internet takich jak serwery  pamięć masowa bazy danych i oprogramowanie, no i oczywiście najważniejsze – miejsce.

Przejście do chmury przynosi firmą wiele korzyści od obniżenia kosztów, przez zwiększenie dostępności usług bezpieczeństwie danych a kończąc na zwiększonej wydajności – pod warunkiem że zostanie również zapewniony szybki Internet.

Szary użytkownik kojarzy cloudy głównie z darmowego miejsca na dysku sieciowym, lecz firmy korzystają również z potężnej mocy obliczeniowej której nie byliby w stanie wygenerować używając własnych zasobów stacjonarnych

Optymalizacja wykorzystania danych w chmurze

Istnieje kilka możliwości przetrzymywania i przetwarzania danych w chmurze. Prawdopodobnie najpopularniejszą metodą jest skorzystanie z usługi „Managed Public Cloud”  które działają w oparciu o współpracę z globalnymi chmurami światowymi, czyli dostawcami takimi jak Amazon Web Services czy Microsoft Azure.  Niewątpliwymi zaletami tego rozwiązania jest wysoka skalowalność oraz konserwacja i utrzymanie sprzętu jest po stronie dostawcy.

Kolejną usługą w portfolio dostawców jest „Dedicated Private Cloud”.

W tym wypadku jest to już chmura która działa na dedykowanym sprzęcie. Firmy dostarczające tego typu rozwiązania cechują się dużymi możliwościami kolokacyjnymi pozwalając wydzielić miejsce przeznaczone tylko i wyłącznie na potrzeby dedykowanego użytkownika.

Chmura prywatna na dedykowanym sprzęcie również może zostać wynajęta w 2 wersjach.

  •  IaaS – która umożliwia klientowi korzystanie z sprzętu i infrastruktury dostawcy.
  • PaaS – to rozwiązanie dodatkowo oferuje jeszcze platformę to obsługi serwera oraz pomoc konfiguracyjną.

Pozwolę sobie przytoczyć jeszcze jedną usługę „Hybrid Cloud” która łączy ze sobą zalety obu rozwiązań. Połączenie usługi chmury publicznej i prywatnej pozwala kolokować część danych do dedykowanych serwerów klienta natomiast pozostałą część przenosić do skalowalnej clouda publicznego. Rozwiązanie pomaga zoptymalizować koszty poprzez realizację skokowego zapotrzebowania na zasoby w chmurze publicznej. Głównymi technologiami w pomocy obsługi tego typu sprzętu to:

  • Microsoft
  • Amazon Web Services
  • VMware
  • Veeam

 

Author: asgaria.pl