List motywacyjny – czy zawsze jest potrzebny?

Poszukiwanie pracy na dzisiejszym rynku jest o wiele bardziej skomplikowane i wymaga bardziej zaawansowanych działań niż kilkadziesiąt lat temu. Obecnie każdy proces rekrutacji jest mocno formalny i wiąże się z pewnymi wymogami. Przystąpienie do rekrutacji na dane każde stanowisko wiąże się z koniecznością złożenia dwóch dokumentów – Curriculum Vitae, w skrócie CV, oraz w niektórych przypadkach dopełnieniem jest również list motywacyjny. O ile CV jest wymogiem koniecznym, o tyle list motywacyjny nie zawsze jest wymagany. W praktyce najczęściej prosi się o dołączenie tego dokumentu przy stanowiskach średniego i wyższego szczebla. Co powinien zawierać dobry list motywacyjny i w jakim celu powinien być napisany? Dokument ten stanowi dopełnienie a zarazem rozwinięcie informacji podanych w CV. W liście możemy bardziej się rozwinąć, doprecyzować pewne kwestie, zwrócić uwagę na ważne elementy naszego doświadczenia zawodowego. Możemy przekonać czytelnika, dlaczego jesteśmy odpowiednimi kandydatami na dane stanowisko. 

Author: asgaria.pl